Pennen neer
- eindredactie

Eindredactie is meer dan de punten en komma’s op de goede plaats zetten en spelfouten corrigeren. Een goede eindredacteur bewaakt ook de stijl, de toon, de inhoud en de leesbaarheid. Houdt altijd rekening met wie de lezer is. Vindt goed genoeg niet goed genoeg.

Als freelance eindredacteur werkte ik al voor onder meer Eneco, Defence for Children, Suiker Unie en Africa Interactive.

Bouw en vertrouw op ervaring. Eindredactie is de rode draad door twee decennia Volkskrant. Daar was ik samensteller/eindredacteur van de Kunstbijlage, Reizen, Binnenland, Economie en de 2 (de voorloper van de V). Ook was ik jarenlang eindverantwoordelijke voor de tekst van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal, samen met Herman Koch, Jan en Karina Wolkers, en Martin Bril.
  

  

  

© 2015 Eric van den Berg